DULIA

Web de Joan Arimany i Juventeny

Formació en línia sobre la figura de Sant Miquel dels Sants

Formació en línia sobre la figura de Sant Miquel dels Sants

Sessió 1

 

Biografia de Miquel Argemir i Mitjà

(Vic, 29 de setembre de 1591 - Valladolid, 10 d'abril de 1625)

Sessió 2

 

Beatificació (1779) i canonització (1862) 

Devoció a les relíquies de sant Miquel dels Sants

Sessió 3

 

La devoció vigatana per sant Miquel dels Sants

Llocs i edificis 'miquelians'

Sessió 4

 

Les manifestacions festives, literàries i artístiques que li han estat dedicades