Sants Honest i Repelió, venerats a Castellgalí

 

La població bagenca de Castellgalí té com a patrons dos sants postridentins, Honest i Repelió, als quals dedica la festa del 16 de febrer. A principi del segle XX, però, la festivitat s’esqueia a principis de setembre com indicava un número d’El Pla de Bages.

 

Els orígens dels dos sants, malgrat la seva coincidència a la població catalana, semblen ser diferents. Per una banda, sant Honest va ser associat per Jean Croisset a la ciutat navarresa de Pamplona.(1) Sant Repelió, en canvi, tenia un origen montserratí. Una nota d’una edició dels goigs, extreta de l’Arxiu parroquial de Castellgalí, dedicats als dos sants esmentava aquesta diferència: “Les relíquies de Sant Honest foren donades á esta yglesia en lo any 1692 (27 de juliol) pel molt Il·lustre Dr. Francisco de Amigant, Canonje y Vicari General de Barcelona, germà de D. Josep de Amigant, Senyor feudal de castell-Galí, qui havia comprat dit Senyoriu á D. Geroni de Miquel (27 Agost de 1673). Y les de Sant Repelió, foren també regalades á esta yglesia (12 de Decembre del metex any de 1692) pel Reverendíssim P. Cordellas, Abat del Monastir de Nostra Senyora de Montserrat”. Sant Repelió sembla que devia formar part de les relíquies procedents de Càller (illa de Sardenya). Les seves restes s’havien descobert, juntament a moltes d’altres, a mitjan dècada de 1620. Un bon nombre de cossos sants, disset o divuit, es van traslladar al monestir català de Montserrat. Pere Serra i Postius al seu llibre “Epitome historico del portentoso santuario y real monasterio de Nuestra Sennora de Monserrate”, en detallar les nombroses relíquies que posseïa el cenobi, esmentava: “Arcas seys de plata, en que estàn Cabezas, Brazos, Piernas, y otras Reliquias grandes, y pequeñas de los Santos Martyres de Cerdeña, de los quales fe celebra Fiesta dia diez de Mayo, poniendolas todas seys en el Altar mayor” (2).

 

Com era habitual a l’època, la parròquia va acollir amb gran goig aquestes restes sacres i va nomenar patrons als dos sants. La devoció devia arrelar ben ràpidament. El folklorista Joan Amades deia el següent de sant Honest i sant Repelió: “La pagesia els invoca perquè protegeixin els fruits de la terra, especialment quan ja són avançats i prop de la collita. En aquest sentit havien estat molt venerats”. I detallava. “Al llogaret de Castellgalí, vora Manresa, havien fet una festa molt lluïda en honor d’aquests sants” (3). En aquest sentit, una goigs de 1863 contenien la següent estrofa:

 

Patrons sou, y molt amats,

del lloch de Castellgalí;

en tot lo mon venerats,

y singularment asi:

guardau los fruits de la terra,

ab la vostra protecció

alcansau dels pecats

complida remissió.

 

L’any 1906, per manament del bisbe Josep Torras i Bages, com havia fet en altres llocs, va posar en dubte l’atribució de les restes a dos sants. Així consta ne una carta de l’arxiu de la Cúria del Bisbat de Vic. El text, segons esmentaven Joan Vila i Joan Malgosa, ho indicava: “Per la carta sabem, que el 4 de setembre del 1906, Pere Martí, rector de Castellgalí, feia lliurament de les relíquies dels nostres patrons a Anton Costa, coadjutor de Sant Cristòfol i home de la seva confiança, per dur-les al bisbe Torras i Bages, tal i com aquest li havia ordenat. Segons sembla, el bisbe no s’acabava de refiar de l’autenticitat de les relíquies que es veneraven a la nostra església.” (4) El sacerdot parroquial va adjuntar un exemplar dels goigs i les mateixes autèntiques amb el desig que fossin acceptades i confirmat el seu culte.

 

Les pretensions de rector Pere Martí es devien satisfer ja que les relíquies van retornar a Castellgalí i la seva veneració es va continuar, amb algun que altre daltabaix, fins al dia d’avui.

 

Notes:

1 Croisset, Jean. “Sant Honesto, prebítero y màrtir”. Dins Año cristiano. Madrid: Viuda de Rodríguez, casa editorial, 1885, v. 1, p. 811-814

2 Serra, Pere. Epitome historico del portentoso santuario y real monasterio de Nuestra Senyora de Monserrate. Barcelona: Pablo Ca,pins, 1747, p. 456

3 Amades, Joan. Costumari català: : el curs de l’any. Barcelona: Salvat, 2001, v. 1, p. 786-787

4 Malgosa, Joan; Vila, Joan. Festa de les coques en honor dels sants Honest i Repel.lió. Castellgalí, dies 19 i 20 de febrer de 2000, p. 2