Dilluns 24 de febrer de 2020: un dia sense sants?

 

Enguany, el 2020, és de traspàs. Cada quatre, aquest cicle solar té –en els calendaris humans que utilitzem- un dia més. Així, dels habituals 365 dies passem a 366A. quest fet es deu a un desajust entre el calendari gregorià (que utilitzem) i el calendari astronòmic. El mes de febrer d’aquests anys passa de 28 dies a 29.

 

Sembla molt evident, per tant, que el dia afegit correspon al 29 de febrer, que només apareix als calendaris cada quatre anys, coincident amb l’any de traspàs. Però no, no és així! El dia que realment correspon a l’afegit, per molt paradoxal que sembli és el un dia situat entre el 23 i el 24 de febrer.

 

A l’antic calendari romà, el febrer era el darrer mes; a aquest se li afegia el dia. Corresponia, segons el còmput d’aquest calendari, al dia afegit al ‘sextus calendas martii’ (sisè dies de les calendes de març); com a tal era anomenat  ‘Bisextus calendas martii’, terme que ha proporcionat el nom de bixest (o de traspàs).

 

Per aquest fet, alguns almanacs d’arrel tradicional, com el ‘Calendari de l’Ermità’ que enguany ha arribat a l seu 145è any de publicació, indiquen la circumstància del 24 de febrer de la forma següent: “Dia afegit per any bixest”. A més, al contrari que la resta de dies de l’any, no hi fan constar cap sant a celebrar.

 

Aquesta manca de sants el dia 24 de febrer és un efecte de ser el dia afegit en els anys de traspàs. Un indici el trobem en alguna esporàdica edició antiga de goigs dedicada a sant Maties o sant Marcià que detallava: “Goigs del apòstol S. Matías, cual festa se celebra en lo 24 de Febrer y en lo 25 si es any de traspàs”. L’efecte quedava repercutit en la resta de dies del mes. Així, en una altra edició de goigs s’especifica: “Goigs dels gloriosos Sants Màrtirs Macari, Just, Rufí y Teófilo, la festa dels quals se celebra en dia 28 de febrer y si lo any és bigest en lo dia 29”.

L’edició actual del Martirologi romà, soluciona el fet d’altra manera: Per al 24 de febrer, sant Even, sant Modest, sant Etelbert, el beat Consanci Sérvoli de Fabrià, el beat Marc de Marconi, la beata valenciana Josefa Narval Girbés i el beat Tomàs Maria Fusco. Aquest document, fa repercutir el trasllat de sants entre el 28 i 29 de febrer. Així, per la primera d’aquestes dates, esmenta la commemoració des sants preveres i diaques d’Alexandria en temps de l’emperador Galiè, de l’abat sant Romà de terres franceses de Lió, de les santes sirianes Marana i Cira, del beat Baniel Bottier de París i el beat Tonoteu Trojanowski, mort al camp de concentració d’Auschwitz el 1942. En els anys que no són de traspàs, a aquesta data s’afegeixen d’altres q: El papa sant Hilari, sant Olvald de Worchester, la beata Antònia de Florència i sant August Chapdelaine; en canvi, els anys de traspàs, aquests darrers sants i beats passen a celebrar-se el 29 de febrer. I així es resol el tema.

 

Nota: Vull agrair a Nora Vela l'aportació dels dos goigs que reforcen aquest apunt.