La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Sant Rafael de l’Alta Cortada de Manlleu

La destrucció de la simbologia religiosa de l’espai urbà va ser una pràctica sistemàtica durant els primers mesos de la Guerra civil espanyola. Manlleu no va ser una excepció. Les capelletes de carrer, en especial les imatges que contenien, van ser despullades de contingut.
El 1936, un decret municipal[i] (1) ordenava la destrucció dels símbols religiosos que es robaven l’àmbit públic urbà; entre aquests hi havia les imatges de sants o de marededéus. Esteve Gaja relata com, en els moments propers a l’inici de la guerra civil espanyola , va posar-se en marxa el moviment anticatòlic: “d’ençà les eleccions del 16 de febrer de 1936 quan el laïcisme a Manlleu surt al carrer i quan hom en fa ostensiblement grans bocades mentre els militants catòlics s’esporugueixen i es tanquen dins la closca d’un mal entès pacifisme. Mostra de la bel·ligerància o lluita descarada dels anticlericals la trobem en una sessió municipal, el mes de maig, quan, en el torn de precs i preguntes, a un conseller li sembla descobrir la Mediterrània en exposar la idea d’establir un impost sobre els imatges religioses que estiguin a la via pública. El que no passava de ser una amenaça va esdevenir realitat en iniciar-se la guerra. Així ho esmenta: “La destrucció de les imatges religioses que, des de sempre, es mostraven en les vies públiques, mitjançant fornícules o capelletes ubicades en les façanes de determinades cases, va ésser un dels altres objectius que, amb intent d’esborrar tota manifestació religiosa, s’imposaren les autoritats revolucionàries. En arribar el mes de novembre, el dia 4, s’obligà tots els propietaris d’edificis on existien nínxols que guardaven imatges o emblemes religiosos, a què les fessin desaparèixer de la via pública, dintre el termini de quinze dies. Així es féu encara que, val a dir-ho, algunes s’havien tret abans”. I ofereix una dada de gran interès: “les capelles existents el 1936, visibles des de la via pública, eren 36 (2)”[ii].
Un d’aquest símbols eliminats, tot i que alguns es van salvar gràcies a la voluntat dels veïns, va ser la imatge de sant Rafael situada al carrer d’Alta Cortada de Manlleu. Aquesta capelleta es pot veure en una façana lateral del gran casal de Can Puget, actual casa de cultura municipal. Va ser dedicada a aquest sant pel nom de qui en va ser el promotor i primer propietari, Rafael Puget i Terrades. Es deuria col·locar coincidint amb la construcció de l’edifici, entre el 1876 i el 1888. L’accés a la imatge es fa des de l’interior d’una galeria del primer pis. Fins a la dècada de 1950, aquesta galeria recorria les dues façanes que tenien cara al jardí; des d’aleshores, quan es van cobrir les galeries de la façana oest, només existeix en els dos curt trams de l’interior de la façana nord.
La imatge va ser destruïda a l’inici de la Guerra Civil quan el casal va ser requisat per les autoritats milicianes només s’ha conservat una ala de l’antiga imatge que encara es guarda a l’interior de la fornícula i que, curiosament, porta inscrit: “Únic fragment que es salvà del sant Rafael d’avans de 1936”. No és l’única. Entre les capelletes manlleuenques que, havent estat destruïda la primera imatge, se’n conserva una part d’aquesta. La capelleta de sant Joan Baptista del passeig de Sant Joan manté un xai de la figura anterior. Aquest fet es va deure al zel d’una veïna que va procurar recuperar el fragment, fins i tot, posant en perill la seva vida.
La figura actual de sant Rafael del carrer d’Alta Cortada es va posar per segona vegada, gràcies als donatius dels veïns del carrer, el 13 de juny de 1954 tal com consta en una inscripció escrita al lateral de la fornícula (3)[iii].
Aquests modestos testimonis van ser deixats, fa més de mig segle, per deixar constància d’un fets que cal contextualitzar i interpretar com el producte d’una època de gran frisança social.

 

Imatges:
1. Imatge de Sant Rafael actual, col·locada el 1954, fora de la seva capelleta
2. Galeria de can Puget i accés a la capelleta de sant Rafael
3. Ala que indica que es tracta del fragment de la imatge anterior a la Guerra Civil
4. Inscripció al ‘exterior de la capelleta com a testimoni de la restitució de la imatge el 1954


[i] AMMA Arxiu Municipal Manlleu. Incautacions. Governació 18, exp. 7/1936

[ii] Gaja, Esteve. La Guerra civil a Manlleu. Manlleu: Gràfiques Manlleu, 1979, p. 15

[iii] Arimany, Joan. Devoció, festa i veïnat. Manlleu: Eumo : Museu Industrial del Ter, 2009, p. 97

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?