Arquitectura i relíquies

 

En època medieval, quan es construïen els temples eclesiàstics en estil romànic, s’estava establint la devoció a les relíquies de sants. Si bé a l’alta edat mitjana aquestes estaven recloses a les ares dels altars, a mesura que augmentava la veneració eren situades en llocs visibles i a l’abast dels fidels va caldre disposar-ne en llocs adequats.

 

En aquestes construccions es van desenvolupar dos elements arquitectònics que permetien la possessió i, especialment, la col·locació que en permetia, per una banda la funció pròpia de les restes sacres per a la comunitats religiosa, i per altra banda, la pràctica del culte exercit per part dels pelegrins.

 

En el primer cas, cal destacar les criptes; en el segon, les giroles o deambulatoris.

CRIPTES

GIROLES O DEAMBULATORIS