Relíquies dels Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, de Vic

 

Les relíquies dels anomenats popularment Sants Màrtirs, sant Llucià i sant Marcià, van ser objecte de devoció continuada i intensa en els segles de l'edat mitjana i fins a principis del segle XX. La suposada troballa d’aquestes restes a l’església de sant Sadurní, situada a la part alta de la ciutat, i la interpretació que eren d’uns màrtirs que havien viscut i mort a la mateixa ciutat, a mitjan segle III, van convertir els dos sants en els patrons preferents per al poder civil. 

La invenció d'unes relíquies

La devoció constatada

Vistes parcials de llenços pintats de Marià Colomer a l'església de la Pietat de Vic, a finals del segle XVIII