La relíquia centellenca de santa Coloma és tetracentenària

 

Aquest passat diumenge 22 de març, va escaure’s una efemèride centellenca ben rodona: feia justament 400 anys que hi havia arribat la relíquia de santa Coloma, la seva patrona i titular de l’església parroquial. Aquest fet, Mn. Fortià Solà el recull en el seu llibre El pi de Centelles a partir de la recerca a l’arxiu parroquial.

 

El 22 de març de 1620, el dominic i centellenc Fra Joaquim Soler va lliurar la relíquia de santa Coloma a l’església per dipositar-la a la capella de Jesús. Ja de fosc, es van oficiar completes amb gran il·luminació de ciris i espelmes i, pels carrers de la vila, es va celebrar amb “[...] tirs de arcabussos..”. D’aquest fet, apunta el mateix Solà, no es pot fer una associació directe amb la Festa del Pi però sí que indica l’antiguitat del costum dels veïns de manifestar joia pública amb trets a l’aire.

 

Aquesta relíquia es trobava en una arqueta que feia de reliquiari i que estava precintat amb cinc segells quan, segons documentació parroquial i de l’Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, va passar un succés inesperat. Durant la festivitat de Santa Coloma de 1857, la relíquia era conduïda en processó damunt d’un baiard que suportaven quatre homes. En baixar les escales del cementiri vell va caure i es van trencar gairebé tots els precintes.

 

Aquesta desgràcia no era un tema menor i calia reparar-la. Així, el 7 d’agost següent, es van reunir diversos religiosos vinculats a la parròquia i veïns de la població que havien vist la nefasta caiguda. Tots junts, amb la corresponent signatura, van donar testimoni que la relíquia s’havia preservat i que era la mateixa que es venerava des de feia més de dos segles. Així es va deixar constància en una acta oficial.