Relíquies cristològiques

 

Les relíquies relacionades amb Jesucrist són presents a tota la cristiandat. Les més destacades i nombroses, malgrat que la quantitat ha estat un dels aspectes que les han fet menys creïbles, són les Veracreu i les Santes Espines.

A Catalunya, precisament, aquestes dues relíquies van prendre especial protagonisme en la devoció de diverses poblacions.

En aquest apartat hi trobareu, també, aquelles relíquies que, directa o indirectament, tenen a veure amb Jesucrist. Per una banda, de diferents episodis de la seva vida o context; per altra banda, aquelles que s'enomenen 'miracles eucarístics' ocorreguts durant la celebració litúrgica de la consagració.

També hi tenen cabuda aquelles relíquies relacionades amb diferents figures vinculades a la vida de Jesucrist i a les seves formes de devoció.