Sant Tirs de Banyoles

 

El Diplomatari de Banyoles recollit per Lluís G. Constans, recull de sant Tirs les següents dades:

 

“Identificat pel Leccionari banyolí amb el ‘màrtir espontani’ , natural de Toledo, que sofrí martiri a l’Àsia i la festa del qual es celebra el 28 de gener.

 

Banyoles venerava una mà de l’il·lustre confessor de Crist. Del petit pergamí del segle XIII que es conserva tancat dins l’urna-reliquiari de sant Martirià vam poder desxifrar les següents paraules fins avui inèdites per estar molt borroses al peu del preciós document: Item manus sancti tirsi m. Mà que dins un reliquiari de plata va veure Domènech abans de 1639. També són consignades les seves relíquies a l’Acta de Translació de 1289 i es conserven en el Reliquiari Anònim de la Casa Missió  de Banyoles amb aquest títol: Item reliquis mire sanctitatis et mire virtutis Seti. Tirsi. M.

 

Dins l’església abacial tenia dedicada una capella, acabada l’any 1706, i un magnífic retaule barroc inaugurat dos anys després.”

 

Font:

Constans, Lluís G. Diplomatari de Banyoles. Banyoles: Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, v. 1, 1985, p. 17