DULIA

Web de Joan Arimany i Juventeny

Sants històrics

 

Els sants històrics són aquells que, de forma indubtable, és té la certesa de la seva existència real i física a Catalunya segons referències documentals. En aquest sentit, s’agrupen per la seva condició: màrtirs, bisbes, fundadors, destacats membres d’ordes religiosos.

 

S’interpreta que ha estat santa o sant històric català aquell que ha nascut, viscut (exercit la seva vida religiosa) o mort a Catalunya. És a dir, catalanitat de naixement, d’adopció o de defunció. És així que s’ha atorgat la catalanitat quan el lloc, la localitat o la ciutat dels esdeveniments biogràfics haguessin succeït dins de la divisió eclesiàstica diocesana catalana en algun moment històric, o que haguessin estat sants amb una forta relació amb l’Església catalana. Per aquest motiu hi ha inclosos els més antics del bisbat medieval d’Elna, a la Catalunya Nord, com també els del bisbat de Roda d’Isàvena, quan depenia del d’Urgell i de Lleida.

 

Alguns sants ho són per ‘aclamació popular’ i no oficialment. De fet, tret dels màrtirs, la majoria dels de l’antiguitat tardana i dels primers segles de l’edat mitjana responen a una canonització popular promoguda per la seva comunitat, generalment la diòcesi, i acceptada posteriorment per l’Església. En aquesta línia cal esmentar, també, que dins els noms inclosos en aquest llibre hi ha sants que oficialment només se’ls considera beats; malgrat tot, alguns documents de la religiositat popular catalana, com alguns goigs que els són dedicats, els admeten entre els sants. Pel fet d’haver estat persones “de carn i ossos”, les seves relíquies formen part de la certesa del fenomen en contraposició d’altres tipologies de sants sorgits de l’imaginari col·lectiu.